Reakcija Crvenog križa Federacije BiH na potrebe građana ugroženih od poplava

U skladu sa raspoloživim mogućnostima struktura Crvenog križa Federacije BiH je reagovala na potrebe zbrinjavanja ugroženih građana od poplava na prostoru Tuzlanskog kantona.
Iz Sarajeva je jučer Crvenom križu Tuzlanskog kantona urgentno upućena pomoć od 50. paketa hrane i 50.paketa higijene, kao i nekoliko pumpi za ispumpavanje vode.
Prethodno se Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa općine Tuzla uključila u akciju spašavanja učestvujući u evakuaciji građana za koje su obezbijedili određene količine spužvi, madraca, ćebadi, kanistera za vodu, posteljine, pakete hrane, te odjeću i obuću. Takođe, u saradnji sa Općinskim štabom CZ, izvršen je smještaj 45 ugroženih građana u KSC Tuzla i dvije kuće u prognaničkom naselju.
Pored toga, prema ugroženim ovčarima na platou Vlašića od strane Crvenog križa Kantona Sarajeva upućen je jedan kamion sa 65 bala sijena koji će u Travniku preuzeti pripadnici Civilne zaštite.
Takođe, svakodnevno će se pratiti stanje na terenu i u skladu sa smjernicama Civilne zaštite poduzimati mjere i aktivnosti na zbrinjavanju ugroženog stanovništva od poplava.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.