Radionice o prevenciji karijesa Crvenog križa općine Drvar

Crveni križ općine Drvar je u osnovnim školama “Drvar” i “Prekaja” proveo niz radionica o oralnom zdravlju za školarce.

Ove radionice dio su projekta “Prevencija karijesa u dječijem uzrastu” koji je podržalo  Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10, a partner projektu je osnovna škola “Drvar”.