Radionica za obuku volontera Crvenog križa o upotrebi i održavanju invalidskih kolica

Crveni križ Federacije BiH u okviru dugogodišnje saradnje sa donatorom, humanitarnom organizacijom „LDS Charities“ iz SAD-a, a shodno potpisanom sporazumu, organizira Radionicu za obuku volontera Crvenog križa o upotrebi i održavanju invalidskih kolica koje donira pomenuta organizacija. Navedena Radionica se održava u periodu od 31.05. do 01.06. 2012. godine u hotelu „Grand“ u Sarajevu.

Jednodnevna obuka volontera počinje 31.05., a 01.06. će biti upriličena dodjela 250 invalidskih kolica korisnicima. Ista Radionica održana i u Mostaru gdje su od strane pomenute organizacije uručena invalidska kolica za 250 korisnika.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.