PSEA Politika- Zaštita od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja

Kao humanitarna organizacija i u skladu s mandatom, Crveni križ Federacije BiH ima obavezu poštovati i štititi ugrožene osobe. Crveni križ kao Međunarodni Pokret ima globalnu i lokalnu prisutnost. 

Politika zabranjuje seksualno iskorištavanje i zlostavljanje bilo kome, uključujući i osobe koje „imaju koristi od zaštite ili pomoći Crvenog križa“. Zabrane obuhvataju i upotrebu uvrijedljivog sadržaja i svaki vid razmjene novca, zaposlenja, roba ili usluga za seks, uključujući seksualne usluge ili druge oblike ponižavajućeg, degradirajućeg ili izrabljivačkog ponašanja. Zabrane se proširuju i na bliske odnose i kontakte sa sekusalnim radnicama/radnicima.

Na 32. Internacionalnoj Konferenciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koja se održala 2015. godine, donesena je Rezolucija 3 koja osuđuje seksualno i rodno zasnovano nasilje u svim okolnostima, posebno u oružanim sukobima, katastrofama i drugim hitnim slučajevima.

Rezolucijom 3 se također pozivaju sve članice Pokreta da usvoje i provedu politiku nulte tolerancije o seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju korisnika od strane njihovog osoblja i volontera, te ukoliko se to dogodi, pojedince podvrgnuti sankcijama za prekršene politike.

Međunarodni Pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ima nultu toleranciju za seksualno iskorištavanje i zlostavljanje. To znači da će bilo koji počinioci biti označeni u sistemu i adekvatno odgovarati.

Međunarodni Pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca primjenjuje pristup koji je orijentiran na žrtve PSEA. To podrazumijeva sljedeće principe:
a) Ne naudi: ne poduzimati niti jedan postupak koji bi mogao na bilo koji način nauditi žrtvi seksualnog iskorištavanja ili zlostavljanja.
b) Poštovanje: sve radnje koje se poduzimaju su vođenje poštovanjem izbora, želje, prava i dostojanstva žrtve seksualnog iskorištavanja ili zlostavljanja.       
c) Sigurnost: sigurnost žrtve je na prvom mjestu za sve uključene aktere u slučaj.               
d) Povjerljivost: mora postojati strogo pridržavanje povjerljivosti identiteta žrtve, te drugih identifikacijskih informacija u svakom apektu rukovanja sa slučajem. Sve poduzete radnje trebaju voditi tome da se osigura rješavanje slučaja u potpunoj povjerljivosti.
e) Ne dikriminacija: Crveni križ omogućava jednako i pošteno pristupanje za svaku osobu u potrebi zbog SEA incidenta u kojem je uključeno osoblje Crvenog križa.
f) Žaštita djeteta: djeca žrtve dobijaju poseban tretman i pažnju, te su njihove specifične potrebe pokrivene. Specijalista za zaštitu djece mora biti uključen u slučaj zbog brige o djetetu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.