Provedene aktivnosti strukture CKFBiH kao reakcija na stanje elementarne nepogode

Crveni križ Federacije BiH je dana 03.02.2012.godine stavio u pripravnost Službu zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH, kao i kantonalne timove zaštite i spašavanja.

Crveni križ Federacije BiH je dana 03.02.2012.godine stavio u pripravnost Službu zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH, kao i kantonalne timove zaštite i spašavanja.
Crveni križ Federacije BiH je 05.02.2012. godine helikopterskim prevozom vojske Bosne i Hercegovine poslao 40 paketa hrane i 400 kg brašna na lokalitet Fazlagića kula kod Gacka.
Također je upućen apel za hitne intervencije prema Međunarodnoj Federaciji Društava Crvenog križa hitnim potrebama za ugroženo stanovništvo i to: Paketi hrane – 1.515, Ćebad – 860 komada, Vreće za spavanje – 150
Dana 07.02.2012. godine helikopterskim transportom Crveni križ FBiH je u suradnji sa FUCZ i Vojskom FBiH dostavio 25 paketa hrane i lijekove za ugroženo stanovništvo Žepe.

Aktivnosti strukture:
Crveni križ Unsko – sanskog kantona:
Crveni križ Unsko – sanskog kantona je odmah po nastajanju elementarnih nepogoda izazvanih velikim padanjem snijega intervenirao sa 80 paketa hrane i higijene za najugroženije stanovništvo, i u stalnom je kontaktu sa kantonalnim štabom Civilne zaštite.
Za sada je ukupan broj u ruralnim područjima gdje se interveniše oko 150 domaćinstava.
Ekipa Crvenog križa općine Ključ je na terenu i obilazi 20 najugroženijih domaćinstava, kao i Crveni križ općine Bosanski Petrovac. U toku su pripreme za obilazak terena u općinama Cazin, Bihać i Bosanska Krupa.
Crveni križ Posavskog kantona/županije:
Crveni križ je u stalnom kontaktu sa kriznim štabom Civilne zaštite Posavskog kantona/županije.
Dogovoreno je da se intervenira u skladu sa ranije upućenim zahtjevom, za najugroženije i to sa ogrevom i prehranom.
Crveni križ Tuzlanskog kantona:
Dana 03. 02. 2012. god. Crveni križ općine Tuzla je preuzeo aktivnosti o zbrinjavanju beskućnika u naselju Mihatovići i za tu svrhu nabavio: 5 kom. električnih radijatora i određenu količinu prehrambenih artikala.
Iz svojih zaliha za elementarne nepogode dostavio je: po 10 dušeka, spužvi, escajg, tanjire, šolje, peškire, rabljenu garderobu i 30 kom. Ćebadi.
Crveni križ Tuzlanskog kantona je 05. 02. 2012. godine je u općinu Kladanj uputio 20 paketa hrane, a u općinu Sapna 15 paketa hrane.
Na inicijativu radio „Kameleona“, a u svrhu pružanja pomoći građanima koji žive u ugroženim i nepristupačnim područjima, osoblje i volonteri Crvenog križa TK u saradnji sa Kantonalnom upravom Civilne zaštite danas su pomogli porodici Šilović iz Tuzle sa prehrambenim artiklima. Sead i Fatima Šilović su slijepe osobe i žive sami na području Crvenih Njiva, u veoma teškim uslovima bez ogreva i osnovnih namirnica neophodnih za život.
Općina Banovići Uvedena je dežura volontera Crvenog križa za potrebe donošenje lijekova, hrane ili odvođenje do ljekara
Općina Doboj istok Podijeljeno je 20 ćebadi, kupljena hrana za tri porodice
Općina Gračanica U suradnji sa Civilnom zaštitom, očišćen je prilaz kući za bolesnu staricu, kupljena hrana za dvije porodice
Općina Gradačac Uvedena je dežura volontera Crvenog križa i srednje medicinske škole za potrebe obilaska korisnika kućne njege.
Općina Kalesija Za stanovništvo je distribuirano 20 paketa hrane i higijene, nabavljeno 300 kg brašna i intervenisano u naselju Jeginov lug. Šest korisnika kućne njege je dobilo ćebad i pakete hrane. U MZ Memići 5 korisnika je dobilo pakete hrane i higijene, a u kolektivnom centru Jelovo brdo/Gojčin podijeljeno je devet paketa hrane i higijene. U toku je nabavka i ogrijeva.
Općina Kladanj Podijeljeno je 20 paketa hrane i higijene
Općina Sapna Distribiurano deset paketa hrane i higijene
Općina Srebrenik Uvedena je dežura volontera Crvenog križa. Volonteri su pomogli pri čišćenju snijega prilaza Domu zdravlja i domovima korisnika kućne njege.
Općina Tuzla Volonteri Crvenog križa su uključeni u zbrinjavanje beskućnika u naselju Mihatovići. Izvršena je distribucija hrane, ćebadi, odjeće i grijalica.
Općina Živinice Distribuirana su ćebad, odjeća i madraci za smještaj beskućnika. Uvedena je svakodnevna dežura volontera Crvenog križa.
Crveni križ Zeničko – dobojskog kantona:
U stalnom je kontaktu sa Kantonalnom upravom Civilne Zaštite. Situacija je pod kontrolom, svi putevi su prohodni i, za sada, nema potrebe za proglašavanjem vandrednog stanja.
Crveni križ općina Vareš i Olovo su pružili pomoć najugroženijem stanovništvu.
Prema izvještajima sa terena preduzete su i dalje se preduzimaju sljedeće aktivnosti:
CK općine Zenica Uspostavljena je saradnja sa Općinskom upravom civilne zaštite. Volonteri iz podmlatka Crvenog križa vršili su raščiščavanje prilaznih puteva domu zdravlja i hitnoj pomoći, a grupa volontera je obezbjedila tople napitke radnicima koji rade na raščiščavanju puteva.
CK općine Tešanj U saradnji sa Općinskim štabom civilne zaštite 25 volontera Crvenog križa Tešanj su očistili prilaze bolnici i hitnoj pomoći. Za 5 staračkih domaćinstava upućena je humanitarna pomoć u hrani i pelenama.
Crveni križ općine Doboj jug Volonteri CK su u saradnji sa komunalnom službom očistili plato ispred doma zdravlja i općine, a za 5 porodica je hitno upućena humantarna pomoć.
CK općine Usora Grupa od 10 volontera CK je učestvovala u čiščenju prilaza domu zdravlja i osnovnoj školi.
CK općine Maglaj Volonteri Crvenog križa učestvuju u raščiščavanju prilaza značajnijim objektima. Putem lokalne TV i radija upućen je poziv svim građanima sa ugroženog područja da se jave u Crveni križ radi preuzimanja humanitarne pomoći. Do ovog izvještaja javilo se 5 porodica kojima će, iz rezervi CK, biti upućena humanitarna pomoć.
CK općine Zavidovići Volonteri CK su u saradnji sa CZ su aktivno uključeni u raščiščavanju snijega na glavnim komunikacijama. Na poziv CZ hitno je u područje MZ Maoča upućeno 10 paketa hrane i 10 paketa higijenskih potrebština.
CK općine Žepče Volonteri su u saradnji sa komunalnom službom učestvovali u raščiščavanju putnih pravaca, a za 12 najugroženijih porodica obezbjeđeni su interventni paketi i zimska garderoba.
CK općine Visoko Mobilisana je ekipa od 15 volontera Crvenog križa koja učestvuje u raščiščavanju snijega u putnim pravcima, a interventna pomoć u hrani i odjeći će biti dostavljena naknadno u toku dana.
CK općine Breza U subotu i nedjelju su angažovani volonteri CK na raščiščavanju snijega, a humanitarna pomoć je za 5 porodica dostavljena uz pomoć komunalne službe.
CK općine Olovo S obzirom na proglašeno vanredno stanje izvršena je mobilizacija volontera Crvenog križa koji prema uputama CZ očekuju naredne aktivnosti za mjesnu zajednicu Krajišići (povratničko selo srpske nacionalnosti) upućeno je 20 paketa hrane i higijenskih potrbština, a za 60 porodica je obezbjeđena ćebad i zimski odjevni predmeti.
CK općine Vareš Volonteri CK učestvuju u raščiščavanju puteva. S obzirom na teško materijalno stanje Crveni križ općine Vareš nema na raspolaganju humanitarne pomoći. Očekuje se na osnovu javnog poziva obezbjeđenje humanitarne pomoći.
CK općine Kakanj Do slanja ovog izvještaja nismo stupili u kontakt sa uredom CK Kakanj, jer su zaposleni i volonteri na terenu.
Crveni križ Bosansko – podrinjskog kantona:
Postupajući po naredbi broj 11-49/1-09/12 od 05.02.2012. godine, uspostavljen je stalni kontakt sa načelnikom CZ BPK Goražde Ramom Živojevićem. CK BPK je spreman da djeluje u skladu sa svojim mogućnostima. Na raspolaganju ima jedno terensko vozilo, određenu količinu paketa hrane i ćebadi i spreman je da se uključi u akcije dostave lijekova, dovoženje pacijenata u Dom zdravlja i Kantonalnu bolnicu. Uvedene su dežure zaposlenih i volontera.
Tokom jučerašnjeg dana u MZ Orahovice je upućenoi 5 paketa hrane, a danas ima potrebe za dostavom lijekova.
Danas je na sjednici OŠ CZ Goražde donešena odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Goražde. CK je od jutros imao nekoliko samostalnih pojedinačnih intervencija na obezbjeđenju hrane i lijekova za ugrožene porodice, a u popodnevnim časovima ćemo početi sa distribucijom hrane u saradnji sa Ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde. Ova operacija će trajati duže obzirom da ćemo hranu distribuirati na različite strane kantona u uvjetima u kojim je i kretanje vozila znatno otežano.
Crveni križ Srednjobosanskog kantona / Kanton Središnja Bosna:
Crveni križ SBK je u kontaktu sa kantonalnom Civilnom zaštitom a za sada su angažovani na čišćenju snijega.
Crveni križ Hercegovačko –neretvanskog kantona/županije:
Crveni križ grada Mostara
je učestvovao u akciji spašavanja zametenih putnika (lavina) na lokalitetima Grabovica i Drežnica.     
Crveni križ Kantona Sarajevo:
Crveni križ Kantona Sarajevo, u povodu proglašenja stanja elementarnih nepogoda, poduzeo je niz aktivnosti od kojih izdvajamo:
–    u petak 03.02. 2012. godine izvršena je podjelu hljeba i suhe hrane za subotu i nedjelju za 2.500 korisnika Centralne kuhinje;
–    Od momenta proglašenja vanrednog stanja svi kadrovski i materijalno tehnički kapaciteti CK Kantona Sarajevo su stavljeni u stanje pripravnosti. Višenamjenska trenska jedinica je u punom kapacitetu angažovana na obezbjeđenju uslova za funkcionisanje Centralne kuhinje i poslovima na čišćenju snijega.
–    Održava se stalna veza sa svim organizacijama CK Kantona Sarajevo i Kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite.
–    U nedjelju 05.02.2012. godine je skuhano 400 litara čaja i 250 litara graha sa mesom za građane angažovane na čišćenju snijega. U saradnji sa općinskim službama Civilne zaštite i organizacijama Crvenog križa općina čaj, grah, hljeb, tanjire, čaše i kašike, su dostavljeni u općine: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo i Ilidža.
–    U toku subote i nedjelje su izvršene pripreme za kuhanje i distribuciju hrane za redovne korisnike kuhinje. Angažovan je dovoljan broj volontera za preuzimanje i podjelu hrane, kao i čiščenje prilaza punktovima.
–    06.02.2012. godine od 08. sati je počela distribucija kuhane hrane i hljeba na svih 18 punktova u 6 općina Kantona Sarajevo – Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća.
–    Tokom vikenda, u saradnji sa Štabovima civilne zaštite Kantona i općina, izvršena je deblokada centralnog skladišta hrane u Vogošći, Centra logistike Ušivak u Hadžićima i većinu vozila koja su stavljena u funkciju kuhinje.
–   Takođe, dana 06.02.2012. godine za građane angažovane na čiščenju snijega se pripremjeno je cca 500 litara čaja i cca 300 litara variva i hljeb. U saradnji sa organizacijama Crvenog križa općina Kantona Sarajevo i općinskim službama civilne zaštite dostavu hrane je izvršena do 14 sati.
–    Istog dana je planirano pakovanje cca 200 paketa za urgentne potrebe građana udaljenih područja koja nisu pokrivena našim punktovima za podjelu kuhane hrane. Dio paketa (100) će biti dostavljeni u organizacije CK općina
–    Iz Centralne kuhinje hrana se distribuira na sve punktove za podjelu.
–    U saradnji sa Općinskim štabom Civilne zaštite Novo Sarajevo organizovan je punkt za podjelu toplog obroka i čaja, građanima angažovanim na čišćenju snijega, na Socijalnom (kod supermarketa Hoše komerc). Ova aktivnost će trajati dok traju elemntarne nepogode. U saradnji sa Općinskim štabom Civilne zaštite CK Novo Sarajevo će obezbijediti vozilo za transport od kuhinje do punkta.
–    Ostale aktivnosti će ovisiti od aktuelne situacije i prioriteta za intervencijama.  
Crveni križ Herceg –bosanskog kantona/županije:
Crveni križ HBK/Ž je u stalnom kontaktu sa Civilnom zaštitom.  S obzirom na to da su putevi u Herceg – bosanskom kantonu/županiji još uvijek u dobroj mjeri zavejani, uspostavljen je stalni telefonski kontakt sa volonterima radi pružanje intervencija i pomoći ugroženom stanovništvu.
Putem telefona i lokalnih radio stanica ( „Radio Livno“ i „Radio Studio N“ Livno ) upućen je apel volonterima CK i građanstvu da posjete snijegom blokirane staračke obitelji te da pruže pomoć u hrani, ogrijevu i lijekovima te prijevoz do zdravstvene ustanove i sl., te o istom obavijeste CK.
Stožer CZ HBŽ je (od deminera) za potrebe CK stavio na raspolaganje 2 terenska vozila.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.