Projekat “Zimska pomoć”, uz podršku Švicarskog Crvenog križa: Jednokratna novčana pomoć za oko 220 porodica u 12 lokalnih zajednica

Uz podršku Švicarskog Crvenog križa u periodu od novembra 2019. godine do februara 2020. godine Crveni križ Federacije BiH je putem organizacija Crvenog križa gradova i općina realizirao projekat „Zimska pomoć“. Ovim projektom su bila obuhvaćena područja, odnosno lokalno stanovništvo u potrebi u zajednicama koje su suočene sa migrantskom krizom.

Cilj ovog „Cash program“ pristupa je mogućnost da lokalno stanovništvo u potrebi ima priliku  zadovoljiti osnovne životne potrebe tokom zimskih mjeseci i omogućuje korisnicima da odaberu predmete za kupovinu u skladu s njihovim potrebama, ovisno o njihovoj porodičnoj situaciji.

Jednokratna novčana pomoć je namijenjena korisnicima, sa utvrđene liste Centra za socijalni rad, za nabavku neophodnih potrepština i artikala hrane, osim alkohola i cigareta za lične/osobne potrebe korisnika i/ilipotrebe domaćinstva radi prevladavanja teških životnih uslova.

Odabir korisnika je vršen na osnovu podataka centara za socijalni rad.

Ovim projektom je obuhvaćeno više od 220 porodica sa oko 720 članova u 12 lokalnih zajednica (Velika Kladuša, Bihać, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Bužim, Cazin, Sanski Most, Ključ, Kladanj, Kalesija, Tuzla i Mostar).

Projekt su implementirali osoblje i volonteri Crvenog križa.

Nakon potpisivanja ugovora o korištenju novčanih sredstava iz projekta „Zimska pomoć“ između sjedišta Crvenog križa Federacije BiH i organizacija Crvenog križa gradova i općina, upriličeno je potpisivanje triparitetnih ugovora sa CZR i korisnicima.

S obzirom na to da Crveni križ Kladanj i Crveni križ Velika Kladuša (iz objektivnih razloga) nisu mogli izvršiti ovaj dio posla, tu obavezu je, za ove organizacije, preuzeo Crveni križ Tuzlanskog kantona odnosno Crveni križ Unsko-sanskog kantona.

Po potpisivanju ugovora sa krajnjim korisnicima, a u skladu sa prijedlogom i prema broju članova domaćinstva izvršen je transfer novčanih sredstava na račune korisnika. Sredstva u ukupnom iznosu od 82.000,00 KM su putem bankovnog računa doznačena korisnicima. Korisnici su novčana sredstva utrošili na kupovinu higijenskih i prehrambenih artikala, ogrijeva, lijekova, participaciju za liječenje, plaćanje komunalnih usluga, kupovinu odjeće i obuće i slično.

”Živimo u alternativnom centru Bafo, korisnici smo Centra za socijalni rad i Javne kuhinje i stalno tražimo pomoć na sve moguće načine. Sin mi je operisan u Zagrebu i treba u martu na kontrolu. Ovo što smo dobili upotrijebit ćemo za karte kako bi u Zagreb otišli odvesti dijete na kontrolu ili za kupovinu pelena”, kaže Aida Medar iz Mostara, koja dodaje da je donacija njoj i njenoj porodici prijeko potrebna jer ima troje djece od kojih je jedno bolesno, a suprug joj nema stalno zaposlenje. Ističe kako je zahvalna za svaku marku, a najviše od svega bi voljela da joj je dijete zdravo i da suprug, koji radi samo na dnevnice kad našto uspije naći dobije posao, pa da ne trebaju pomoć.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.