PROJEKAT ¨DOBRI LJUDI¨- preliminarni izvještaj o prikupljenim sredstvima u periodu od 01.10. do 31.10.2009. godine

Pozivom na humanitarne brojeve telefona, koje je Crveni križ Federacije BiH uspostavio kao partner Federalnoj TV u projektu ¨Dobri ljudi¨,
u oktobru/listopadu 2009. godine ostvareno je :

–  putem BH Telecoma                         090 290 015               25.308  poziva
–  putem Hrvatskog telecoma              092 880 808                2.950  poziva

–  putem bankovnog računa

Raiffeisen Bank   1610000000000011

Partija     533711000 – 520000751 – 5


Prikupljeno je 5.005,00 KM .

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.