PROJEKAT ¨DOBRI LJUDI¨-izvještaj o prikupljenim sredstvima u novembru/studenom za pomoć JU Domu za stara i iznemogla lica Goražde

Pozivom na humanitarne brojeve telefona, koje je Crveni križ Federacije BiH uspostavio kao partner Federalnoj TV u projektu ¨Dobri ljudi¨,
sa 12.11.2009. godine ostvareno je :

–  putem BH Telecoma                    090 290 015                8.747  poziva
–  putem Hrvatskog telecoma        092 880 808                  830  poziva
(cijena poziva za BH Telecom iznosi 1 KM, a za HT Mostar 0,90 KM)

–  putem bankovnog računa

Raiffeisen Bank   1610000000000011

Partija     533711000 – 520000751 – 5

Prikupljeno:
2.500,00 EUR
6.000,00 EUR za hitnu sanaciju mokrih čvorova u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde

Pored navedenog osigurane su i 4,5 tone mazuta za grijanje

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.