PROJEKAT ¨DOBRI LJUDI¨-izvještaj o prikupljenim sredstvima u decembru/prosincu za nabavku sanitetskog vozila za JU Dom zdravlja Drvar

Pozivom na humanitarne brojeve telefona, koje je Crveni križ Federacije BiH uspostavio kao partner Federalnoj TV u projektu ¨Dobri ljudi¨,u razdoblju od 01.12.2009. do 31.12.2009. godine ostvareno je :

– putem BH Telecoma                090 290 015            11.969  poziva
– putem HT Mostara                  092 880 808             2.651  poziva

(cijena poziva za BH Telecom iznosi 1 KM, a za HT Mostar 0,90 KM)

–  putem bankovnog računa

Raiffeisen Bank   1610000000000011

Partija     533711000 – 520000751 – 5

120,00 KM

U januaru/siječnju je u toku akcija prikupljanja sredstava za potrebe Centra za djecu i mladež sa poteškoćama u razvoju “Duga” iz Novog Travnika.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.