Projekat “Pragovi (NE)tolerancije”: Mladi moraju zajedno graditi bolju domovinu za sve nas

Danas je u prostorijama Historijskog muzeja održana finalna prezentacija projekta pod nazivom “Pragovi (NE)tolerancije”. Projekat je organizovala Koalicija “Zanemari razlike” u saradnji sa: OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, Super građanima/kama i Historijskim muzejom Sarajevo.

Projekat je održan povodom i sa ciljem obilježavanja Sedmice tolerancije. “Međunarodni dan tolerancije” se obilježava 16.11. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Dan koji nas usmjerava na tolerantnost prema drugima. Generalna Skupština Ujedinjenih naroda je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana od strane članica 16.11.1995. godine.

Samim tim u duhu sedmice tolerancije  učesnici projekta su ukazali na važnost istog. Njihov zadatak je bio da u toku polovine mjeseca oktobra i polovine mjeseca novembra obrade spomenik iz svog grada koji vezuju uz toleranciju te njihove zamisli predstave u obliku naučno istraživačkog rada i prezentacije. Učesnici su bili studenti četiri Univerziteta sa teritorije Bosne i Hercegovine. Sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu imali smo priliku da slušamo prezentaciju Akademije likovnih umjetnosti iz Trebinja o Spomeniku palim borcima i braniocima Trebinja u borbi protiv fašizma. Sa Univerziteta u Sarajevu učesnici su bili sa smjerova: Historija, Historija umjetnosti, Konzervacija te Arhitektonski fakultet. U dvije grupe su nam predstavili spomenike: Figura na stolici (kolokvijalno Teta razapeta) i spomenik Multikulturalnog čovjeka ispred Ekonomskog fakulteta. Učesnici sa Univerziteta “Džemal Bijedić” odsjek za Historiju su nam predstavili “Gimnaziju Mostar”. Za kraj su nam učesnici sa Univerziteta u Zenici, Politehničkog fakulteta prezentovali Sinagogu iz svog grada.

Na kraju, organizatori su se zahvalili i predstavnicima organizacija koje su došle da podrže projekat i pruže podršku, među kojima su: Centar za razvoj omladinskog aktivizma (CROA), Odisej, Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo, Vijeće mladih Općine Novi grad, Crveni Križ Novo Sarajevo, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Crveni križ Općine Ilijaš, Youth Advisory Group (YAG) te mnogim drugim.

Svi zajedno smo zaključili kako je tolerancija nešto što mi zajedno gradimo i da je krucijalno za nas kao mlade ove države bez obzira iz kojeg grada dolazimo da se držimo zajedno. To je jedini način da gradimo bolju domovinu za sve nas.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.