Priprema promotivnih pjesama (CD) u oblasti promocije javnog zdravlja

U sjedištu Crvenog križa Federacije BiH održan je sastanak na temu pripreme promotivnih tekstova(CD-ova) u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi i borbe protiv pušenja.

Pored generalnog sekretara Namika Hodžića sastanku su prisustvovali : doc.dr. Aida Ramić-Čatak, član Predsjedništva i ekspert u oblasti javnog zdravstvenog prosvjećivanja, g-din Namik Tarabić autor tekstova i Nevenka Milanović, stručna saradnica.
Zaključeno da je navedeni tekstovi, odnosno CD-ovi  predstavljaju značajan materijal u promociji javnog zdravlja i Crvenog križa općenito, te da treba tražiti podršku i partnere, prije svega, kod zdravstvenih institucija (Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH), javnih i drugih medija, međunarodnih organizacija, kao i drugih javnih i privatnih institucija.
U cilju pridobijanja šire društvene podrške navedenog projektu, prvi korak će biti održavanje sastanka sa direktorom Federalnog zavoda za javno zdravstvo, kao i iznalaženje potencijalnih medijskih kuća za snimanje i izradu CD-ova.