Priprema projekta „ Liječenje bolesti očiju kod djece u BiH“

U sjedištu Crvenog križa FBiH, 28.02.2013.godine održan je sastanak sa predstavnicima LDS Charities iz SAD-a(donatorima projekta)  i predstavnicima Federalnog  ministarstva zdravstva na temu pripreme i realizacije projekta “Liječenje bolesti očiju kod djece u BiH“. Pilot projekat će se implementirati u Tuzlanskom kantonu, a kasnije i u drugim  kantonima i regijama u BiH, ovisno od stanja sa bolestima očiju kod djece. Projekat ima za cilj preveniranje bolesti očiju kod djece, a predviđa skrining (pregled) djece preškolskog i školskog uzrasta, nabavke neophodnih naočala i, u okviru mogućnosti donatora, nabavka određenih pomagala i opreme za pregled djece očnim klinikama.

Projekat će sa donatorom  koordinirati Crveni križ Federacije BiH i Federalno ministarstvo zdravstva a u isti će biti uključeni volonteri Crvenog križa, te zdravstveni i prosvjetni radnici.
Na prostoru Tuzlanskog kantona, projekat će koordinirati Crveni križ TK( sa organizacijama CK općine), a partneri u projektu su: Kantonalno ministarstvo zdravstva, Kantonalno ministarstvo obrazovanja, UKC Tuzla, domovi zdravlja, dječiji vrtići i osnovne škole.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.