Priprema ekipe prve pomoći u kategoriji podmladak Crvenog križa općine Cazin za Državno takmičenje

U subotu, 11.11.2017.godine, Crveni križ grada Bihaća i Crveni križ općine Cazin organizovali su pripreme za ekipu podmlatka koja će učestvovati na predtojećem Državnom takmičenju iz pružanja prve pomoći.

Na inicijativu Crvenog križa grada Grada Bihaća  a u cilju priprema ekipe podmlatka  iz prve  pomoći  Crvenog križa općine Cazin  za Državno takmičenje, organizovno  je  šest poligona sa realističkim prikazom povreda, stanja i oboljenja koje su pripremili Mladi Crvenog križa grada Bihaća. Nakon uspješno provedene obuke i vježbe na poligonima, realizovano je druženje mladih organizacija Crvenog križa grada Bihaća i općine Cazin.

Naredno okupljanje i druženje će biti u Cazinu.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.