Primjena koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10

U srijedu, 06.05.2015. godine, predstavnici Crvenog križa Federacije BiH i IOM-a (Međunarodna organizacija za migracije) posjetiti će Kanton 10, te uručiti opremu novo-formiranom mobilnom timu za pružanje socijalnih usluga povratnicima i interno raseljenim osobama na području općine Kupres, u cilju provedbe projekta „Primjena koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10“. Primopredaja opreme izvršiti će se u 11:30 sati u Centru za socijalni rad Kupres.

Na području ovog kantona su već u decembru 2014. godine u Crvenom križu općina Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar formirani mobilni timovi koji u svom sastavu imaju medicinsku sestru, njegovateljicu i vozača-majstora. Oni su do sada već izvršili obilazak terena i evidentirali 2.473 korisnika, te pružili 1.200 raznih vrsta usluga.U ovoj, prvoj fazi projekta, UN agencije, IOM i Crveni križ Federacije BiH izvršili su nabavku i obilježavanje terenskih vozila, opreme, alata i sanitetskog materijala za medicinske sestre i njegovateljice.

Sam projekat primjene koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10 koncipiran je kao model bliske saradnje i partnerstva agencija Ujedinjenih nacija sa kantonalnim i općinskim vlastima, organizacijama civilnog društva, te ostalim potencijalnim sudionicima u projektu. Ciljevi projekta podrazumijevaju uspostavljanje mobilnih timova, njihovu obuku i opremanje za djelovanje u cijelom Kantonu 10, kako bi svi stanovnici imali jednak pristup osnovnim uslugama, poput zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja.
Mobilni timovi direktno kontaktiraju korisnike i informiraju ih o njihovim pravima i načinima pristupanja uslugama na koje imaju pravo, te osiguravaju podršku u domenu zdravstvene zaštite i sredstava za život za najugroženije kategorije. 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.