Prezentacija postignutih rezultata zajedničkog projekta IOM-a i Crvenog križa Federacije BiH “Primjena koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10” UNTFHS- Bosna i Hercegovina

Danas je u Sarajevu u prostorijama UN-a održana prezentacija postignutih rezultata zajedničkog projekta IOM-a i Crvenog križa Federacije BiH “Primjena koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10” UNTFHS- Bosna i Hercegovina.

Ovaj projekat imao je za cilj unaprijeđenje zajedničkih kapaciteta koje djele općinske i kantonalne vlasti kako bi se pružile socijalne usluge radi smanjenja nesigurnosti kod osoba i u zajednici. Projekat je trajao 3 godine, a njegova pažnja bila je usmjerena na izbjegla lica, povratnike i interno raseljene osobe koje su se vratile u Kanton 10.

Uz podršku IOM Crveni križ Federacije formirao je mobilne timove u 4 općine ovog kantona, kako bi se osiguralo da svi žitelji Kantona 10 imaju jednak pristup osnovnim uslugama, kao što su socijalne i zdravstvene, u kantonu tokom prve faze projekta uspostavljeni su mobilni timovi, koji su obučeni i opremljeni kako bi pružali pomoć. Mobilni timovi imali su zadatak da se angažiraju direktno u radu sa korisnicima i informiraju ih o njihovim pravima i načinima pristupa uslugama na koje imaju pravo: zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, i sredstvima za život kada su u pitanju najugroženije kategorije stanovništva- povratnici, starije osobe i ostale ugrožene i ekonomski uskraćene kategorije, a posebno domaćinstva samohranih majki sa djecom i porodice kojima je potrebna specifična socijalna podrška.

Svaki mobilni tim čila su tri člana: jedna medicinska sestra, jedna njegovateljica i jedan vozač-majstor. Za svaki tim izvršena je nabavka potrebne opreme i vozila. Nabavljena su tri terenska vozila, setovi alata (priručni alat, bušilica, produžni kablovi), medicinska oprema (torba sa sanitetskim materijalom), te oprema za članove tima (jakne, majice i prsluci). IOM je za svaki mobilni tim osigurao računar, kolica, merdevine, sjekiricu i motornu pilu.

Tokom rada mobilnih timova napravljena je baza korisnika i evidencija pruženih usluga, što je danas tokom diskusije prezentovao generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić.

Tokom prezentacije rezultata, predstavnici Crvenog križa FBiH,UN agencija i vlasti Kantona 10 upoznali su medije i  diskutovali o postignutim rezultatima, te o mogućnostima za iznalažanje finansijskih sredstava za nastavak ovog projekta.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.