Press konferencija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje/Tjedna Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (08.-15.05.)

U skladu sa programskim aktivnostima Društvo Crvenog krsta/križa BiH  u saradnji sa Crvenim križem Federacije BiH i Crvenim krstom RS tradicionalno, ove godine pod sloganom „150 godina humanitarne akcije“ obilježava Svjetski dan i Nedjelju/Tjedan Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Dana 08.05.2013 godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Crvenog križa FBiH održana je press konferencija na kojoj su javnosti predstavljene aktivnosti koje se planiraju realizovati tokom Nedjelje/Tjedna Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.

Prisutnim predstavnicima medija su se obratili ispred DCK/K BiH generalni sekretar, Dušan Kulušić, ispred, CK FBiH Namik Hodžić, generalni sekretar,  ispred CK RS Gordana Pantić, koordinator za informisanje, ispred Međunarodnog komiteta Crvenog križa Sanela Bajrambašić i ispred Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Sanja Hardaga.

Generalni sekretar DCK/K BiH, Dušan Kulušić je istakao da volonteri Crvenog krsta/križa svake godine širom svijeta kroz raličite programe pomažu oko 150 miliona ljudi.  Osvrnuo se  na jako tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalazi DCK/K BIH. Vlasti nisu u mogućnosti prebaciti na račune ni zakonom određena finansijska sredstva. Iz dana u dan mi imamo sve više ljudi koji su u stanju socijalne potrebe i koji traže našu pomoć. Iako za BiH ne postoje tačne brojke, ali broj korisnika je veći iz godine u godinu. U tom smislu je apelirao na veću podršku i pomoć organa vlasti kako bi Crveni križ mogao izvršavati javna ovlaštenja koja su mu zakonom povjerena.

Generalni sekretar CK FBiH Namik Hodžić je uputio čestitku svim volonterima, zaposlenima i članovima Crvenog križa/krsta u Bosni i Hercegovini za Svjetski dan Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca – 08.maj/svibanj. Pomenuo je neke najvažnije aktivnosti koje Crveni križ FBiH planira provesti u okviru Nedjelje/Tjedna Crvenog križa kao što su: edukativna predavanja, pokazne vježbe i kviz znanja iz oblasti pružanja prve pomoći, akcije dobrovoljnog darivanja krvi, mjerenje pritiska i nivoa šećera u krvi građanima, sabirne akcije u tržnim centrima, kao i distribucija humanitarne pomoći socijalno ugroženom stanovništvu.  Najavio je promociju i dva projekta: “Prevencija prirodnih nesreća-uređenje korita rijeke Krivaje“u saradnji sa HO“Muslim Aid“ (09.05.) i   „Skrining vida kod djece u općini Tuzla“ u saradnji sa američkom humanitarnom organizacijom „LDS Charities“ (14.05)  Osvrnuo se i na problem  kašnjenja transfera odobrenih sredstava Crvenog križa Federacije BiH od Vlade Federacije BiH i istakao da ni minimalna i nedovoljna podrška organa vlasti neće obeshrabriti Crveni križ u izvršavanju humanitarnih zadataka naspram građana, posebno onih u oblasti promocije zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja, traženja nestalih osoba i odgovora na prirodne i druge nesreće.
“Mi ćemo posjetiti porodilišta i djeci koja su rođena na ovaj dan donirati skromne poklone. Također, posjetit ćemo narodne kuhinje i uručiti skromne pakete hrane, a posjetit ćemo i porodice nestalih te žrtve mina”, kazala je Gordana Pantić ispred CK RS. Kao i u Federaciji BiH biti će organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi, kao i predavanja o značaju dobrovoljnog darivanja krvi. U RS je raspisan i konkurs za izradu likovnih radova na temu “150 godina humanitarne akcije” za osnovne škole. Nakon izbora najboljih radova bit će organizovana i izložba.
Otkako je Anri Dinan prvi put davne 1863. godine vidio patnju i agoniju ljudi i ranjenika koji su bili na ratnom bojištu u talijanskom gradu Solferina, ostavljeni na milost i nemilost, posvetio je svoj život pomaganju ranjenim i nemoćnim osobama u područjima zahvaćenim ratnim sukobima.  Svoj novac donirao je kako bi se nabavila medicinska oprema za pomoć ranjenicima. Njihova imena i strana na kojoj su se borili nisu bili bitni. Tako je i nastao Međunarodni komitet Crvenog križa/ krsta, koji već 150 godina pomaže stanovnicima širom svijeta u najgorim nedaćama. Mi posjećujemo zarobljene u logorima, spajamo porodice koje su izgubile veze zbog ratnih sukoba, razmjenjujemo njihove poruke, pružamo pomoć stanovništvu. U BiH se danas bavimo posljedicama rata i najviše smo prisutni tu zbog traženja nestalih osoba”, istakla je predstavnica Međunarodnog komiteta Crvenog križa Sanela Bajrambašić.
Za razliku od Komiteta, Međunarodna Federacija CK i CP djeluje u mirnodopskim uvjetima. Njihov primarni cilj je pomoć stanovništvu u prirodnim nesrećama.”Također, imamo projekte pomoći i kućne njege, kao i brzu reakciju u slučaju prirodnih katastrofa. Od 2009. do 2012. godine na području BiH osigurano je više od 1,5 miliona KM za podršku stanovništvu u takvim uvjetima, poput onih koje smo imali prošle godine kada je pao veliki snijeg”, rekla je Sanja Hardaga, predstavnik Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u BiH .

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.