Preporuke za stanovništvo u slučaju povreda nastalih pirotehničkim sredstvima

Uzimajući u obzir da iz godine u godinu sve veći broj građana, posebno djeca i mladi, u ovom dijelu godine dolaze u kontakt sa pirotehničkim sredstvima povećava se i rizik od povređivanja.

Aktiviranjem različitih pirotehničkih naprava poput petardi, vatrometa, prskalica i sl. koja se često ispaljuju iz ruku, ili neposredne blizine, znatno se može ugroziti bezbjednost osobe koja ih koristi, ali i osoba u okruženju, kao i narušiti zdravstveno stanje.

Nespretnim rukovanjem i nesretnim slučajem može doći do različitog tipa povreda od rana koje krvare, opekotina, povreda lica, oka, amputacija jednog ili više prstiju, komada dlana, uha, pa čak privremenog i trajnog oštećenja sluha i vida.

Ukoliko dođe do povređivanja, zavisno od stepena i težine povrede važno je umanjiti paniku i uvjeriti se u bezbjednost situacije.

Rane koje krvare trebaju imati posebnu pažnju. Potrebno je pritiskom na ranu zaustaviti krvarenje i postaviti sterilni materijal, te ranu previti uz kontrolu krvarenja. Ako je u pitanju amputacija jednog ili više prstiju, potrebno je zaustaviti krvarenje i pažljivo previti ranu, a amputirani dio sanirati i držati uz osobu do dolaska hitne pomoći.

Kada su u pitanju opekotine, važno je konstantno kvasiti i hladiti opečeni dio tijela, te previti zavojem vodeći računa da prevojni materijal ne treba stezati. Ukoliko su u pitanju ozbiljne opekotine, te u kombinaciji sa drugim povredama odmah pozvati hitnu pomoć.

Kod povreda oka najbolje je odmah osobu uputiti u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ukoliko je moguće oko previti sterilnim materijalom (gazom, zavojem i sl.).

Eksplozije i zvuk koji pirotehnička sredstva proizvode mogu ozbiljno narušiti stanje osoba u okruženju, te mogu biti i okidači za napad epilepsije, srčani udar, napad aneksioznosti, panike, a ostavljaju posljedice i na životinje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.