Events for Decembar 2022

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić primio je 31.05.2011 godine delegaciju Crvenog križa Federacije BiH koju je predvodio generalni sekretar Namik Hodžić. Članovi delegacije informirali su Nikšića o aktivnostima, te ukazali na značaj i sveukupni doprinos koji Crveni križ ima za društvo u cjelini. Federalni premijer se zahvalio  članovima CK FBiH, te obećao pomoć u radu, ističući da su ljudi koji rade u Crvenom križu FBiH izuzetni humanisti koji zaslužuju ne samo podršku Vlade FBiH, već i društva u cjelini.

Crveni križ je humanitarna organizacija čiji rad može poslužiti kao primjer drugim organizacijama.To je univerzalna svjetska organizacija koju treba razvijati. Vi imate odličnu mrežu i dobar rad koji nema granica i možete biti putokaz drugima da prihvate principe na kojima se zasniva vaš rad, kazao je premijer Nikšić.