Predstavnici Vijeća mladih Federacije BiH u posjeti Crvenom križu Federacije BiH

Jučer je u prostorijama Crvenog križa Federacije BiH upriličen sastanak sa predsjednikom Vijeća mladih Federacije BiH, Lončar Matom i predstavnicom Vijeća mladih Federacije BiH, Geko Mirelom, na temu problematike sudjelovanja mladih iz strukture Crvenog križa Federacije BiH u Vijećima mladih na nivou općina, kantona i Federacije BiH. Sastanku su prisustvovali i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić, saradnica Nevenka Milanović i predsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH Jasmin Nikšić.

Generalni sekretar, Namik Hodžić, ukratko je iznio pregled aktivnosti Crvenog križa, način na koji je organizacija uređena, te njenu jedinstvenost. Posebno je istakao uređenost mladih u njenoj strukturi, te iznio zapažanje da mladi Crvenog križa mogu biti dobri partneri Vijećima mladih i zajednički konkurisati na konkurse, te realizirati brojne projekte koji za cilj imaju poboljšanje statusa i osnaživanje mladih.

Mirela Geko je istakla kako je već upoznata sa aktivnostima mladih Crvenog križa, te da je i sama svjedočila dobroj saradnji volontera Crvenog križa i članica Vijeća mladih.

Predsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH, Jasmin Nikšić, je istakao kako su u pojedinim općinama najmasovniji i najaktivniji upravo mladi Crvenog križa i da, ukoliko se ne iznađe rješenje uključivanja Crvenog križa u rad Vijeća mladih u pojedinim sredinama bi moglo doći do gašenja Vijeća mladih što nikome nije u interesu, te je naveo primjer kako su u Općini Ilidža članice Vijeća mladih upravo udruženja i organizacije, koje nisu registriane kao omladinska udruženja: Odred izviđača, Kulturno-umjetničko društvo, Crveni križ i kako oni broje veliki tim mladih osoba, međutim postoje pravne barijere kako bi nastavili članstvo u Vijeću mladih. Istakao je i pozitivan primjer saradnje Vijeća mladih i Crvenog križa u Orašju, Novom Sarajevu i slično.

Predsjednik Vijeća mladih Federacije BiH, Mate Lončar, je izrazio zahvalnost na pozivu i zadovoljstvo budućom saradnjom i predložio da se napravi Sporazum o saradnji na federalnom nivou, koji bi poslužio i za sve niže nivoe organizovanosti, te je naglasio kako će se već na narednoj sjednici Upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH se raspravljati na ovu temu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.