Predstavnici strukture Crvenog križa BiH na prijemu i razgovoru kod Ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo,Mirvada Kurića

Dana 11.01.2016.godine, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, Mirvad Kurić, primio je predstavnike strukture Crvenog križa BiH: Branka Leku, glavnog tajnika DCK BiH, Namika Hodžića, generalnog sekretara Crvenog križa Federacije BiH i Enaidu Višo, sekretara Crvenog križa Kantona Sarajevo. Tema razgovora bila je aktuelna obnova zgrade Crvenog križa/krsta BiH u kontekstu iznalaženja novih izvora finansiranja, kao i eventualna obnova i buduće korištenje multimedijalne sale (bivšeg kina Sutjeska).

Branko Leko je ukratko Ministra upoznao o aktuelnim događajima na obnovi i stavljanju u funkciju zgrade DCK BiH, inače, Nacionalnog spomenika BiH od 2009.godine koji se obnavlja zahvaljujući donatorima izvan Bosne i Hercegovine (Ambasadi SAD-a i Talijanskom Crvenom križu). Namjera je da se u toku ove godine u zgradu smjesti Stručna služba DCK BiH, a nakon toga, ovisno od donacija i sredstava da se nastavi sa obnovom ostalog dijela poslovnog prostora, za potrebe strukture Crvenog križa entiteta, kantona i općine, kao i multimedijalne sale (bivše kino sale) koja se može koristiti i za potrebe građana i grada Sarajeva.

Namik Hodžić je istakao da je Dom Crvenog križa BiH kultno mjesto grada, Kantona, Federacije i BiH, mjesto gdje su se do njene devastacije u ratu odvijali razni edukativni, socijalni i kulturni događaji i da, stoga, smatra da se ista po obnavljanju ponovno može staviti u navedenu funkciju, ne samo za strukturu Crvenog križa, nego i za građane i zajednicu, posebno u Sarajevu i Kantonu.

Ministar Kurić se zahvalio na informacijama koje je dobio i istakao da Ministarstvo kulture i sporta KS, a vjeruje i cijela gradska i kantonalna zajednica pozitivno gleda na obnovu i ponovno stavljanje u funkciju Doma Crvenog križa i Nacionalnog spomenika BiH, zatim da ima prostora da se međusobno razgovara o budućem mjestu i ulozi zgrade, posebno njene višenamjenske sale (kultnog kina), koja može biti i dio teatarske scene u Sarajevu. U tom kontekstu, predlaže da Nacionalno društvo Ministarstvu uputi pismeni akt s informacijom o budućoj namjeni višenamjesne sale zgrade i ukoliko će ista, izmđu ostalog,  biti i teatarski prostor onda postoji mogućnost razvijanja međusobne saradnje. Takođe je istakao, da će u okviru zakonskih i financijskih mogućnosti lobirati na prikupljanju sredstava za konačni završetak obnove zgade DCK BiH.

Eneida Višo je Ministra upoznala da Crveni križ KS ima Dom mladih u Vogošci kapaciteta 60 kreveta koji se može koristiti i za potrebe edukacije mladih i kulturno-sportskih manifestacija u KS i šire.

Na kraju je dogovoreno da će se u što skorije vrijeme upriličiti zajednička posjeta Zgradi DCK BiH i Domu mladih, gdje će se još konkretnije nastaviti razgovarati o mogućim načinima saradnje između Ministarstva kulture i sporta KS i strukture Crvenog križa u BiH.

Prilikom navedene posjete, Ministru je uručena (Foto)Monografija Crvenog križa FBiH „Stoljeće humanosti u Bosni i Hercegovini  (1912-2012)“, kao i dio promotivnog materijala Crvenog križa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.