Predstavnici Crvenog križa Federacije BiH u posjeti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u Mostaru

U petak, 29.01.2016. godine, Ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke dr.sci. Elvira Dilberović primila je delegaciju Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu: Namik Hodžić g.sekretar, Nevenka Milanović stručni saradnik i Senadin Kumro stručni saradnik.

Tema razgovora bila je predstavljanje mjesta i uloga Crvenog križa u zajednici, s ciljem značajnije i konkretnije podrške Ministarstva u provedbi javnih ovlasti u odgojno-obrazovnim insitucijama u Federaciji BiH(ugrađivanjem kurikuluma Crvenog križa u nastavne predmete), kao i finansijske i druge podrške u provedbi javnih ovlasti u oblasti promocije zdravlja, socijalne zaštite, te zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja kroz prepoznatljive programe: prve pomoći, dobrovoljnog davalaštva krvi, upozoravanja na opasnost od mina, borbe protiv TB, borbe protiv pušenja, HIV AIDS-a i drugih ovisnosti, pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće, traženja nestalih osoba, te promocije međunarodnog humanitarnog prava i humanih vrijednosti.

Pored toga, Ministrici su predstavljeni i uručeni svi edukativni materijali koje je Crveni križ do sada izdao, od priručnika iz prve pomoći, promotivnih CD-ova i spotova: „Tata pusti cigarete“ i „I bit ću davatelj krvi“, preko brušura za dobrovoljno davalaštvo krvi i upozoravanje na opasnost od mina do afiša i letaka u oblasti javnog zdrastvenog prosvjećivanja.

Ministrica Dilberović je izrazila zahvalnost Crvenom križu na svakodnevnom doprinosu građanima i zajednici u svome humanitarnom radu, sječajući se posebno izuzetnog doprinosa Crvenog križa u vrijeme posljednjih poplava u BiH. Dalje je istakla, da razumije naša nastojanja za ugrađivanjem određenih kurikuluma i nastavne predmete i zahtjeve za finansijskom potporom u realiziranju projekata i sa svoje strane izrazila podršku u vidu davanja pismene podrške i preporuke organima vlasti u kantonima koji su nadležni za obrazovanje, te nas uputila i na podnošenje aplikacija za dobijanje sredstava od igara  na sreću koji je objavljen od strane Ministarstva.

Takođe, Ministrica Dilberović je istakla i da za izradu edukativnih priručnika i drugih promotivnih materijala možemo aplicirati za sredstva kod Ministarstva.

Na kraju, g.sekretar se Ministrici Dilberović zahvalio na prijemu i razgovorima i istoj uručnio Monografiju Crvenog križa Federacije BiH “Stoljeće humanosti u Bosni i Hercegovini 1912-2012“.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.