Predstavljen software za analizu rizika od katastrofa (Disaster Risk Analysis System – DRAS)

Danas je u zgradi UN-a predstavljen software za analizu rizika od katastrofa DRAS, čemu je prisustvovao i predstavnik Crvenog križa Federacije BiH Senadin Kumro.

Osnovni cilj ovog software-a je da naučne podatke o opasnostima (poplave i klzizišta) učini dostupnima građanima kako bi se povećala svijest o riziku od katastrofa te da omogući lokalnim jedinicama samouprave brzu računarsku analizu i izradu prostornih procjena rizika kroz kombinaciju naučnih podataka o opasnostima i podataka o korištenju zemljišta i osjetljivosti. Software je predstavio Vedran Ibrulj, koji je i radio na istom.

DRAS se sastoji od tri modula.

Modul 1 je dostupan javnosti, a moduli 2 i 3 su dostupni odgovarajućim lokalnim vlastima u skladu s korisničkim pravima.

DRAS je pilot projekat, kojeg su finansirali Vlada Republike Turske i UNDP, a koji je na raspolaganju za gradove Tuzlu i Doboj sa mogućnošću nadogradnje sa dodatnim opasnostima i drugim lokalitetima.

Sistemu se može pristupiti putem linka: http://dras.undp.ba/

Formalnoj predaji softwarea gradovima Tuzli i Doboju (načelnicima gradova) Jasminu Imamoviću i Obrenu Petroviću predao je zamjenik Rezidentne predstavnice UNDP-ija u BiH, Sukhrob Khashmukhamedov i Ambasador Republike Turske u Sarajevu,  Haldun Koč.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.