Predsjednik i sekretar CK FBiH, Ivo Juričević i Namik Hodžić, posjetili CK ŽP/PK i CK Orašje

U okviru radne posjete Crvenom križu Posavkog kantona, predsjednik Ivo Juričević i generalni sekretar Namik Hodžić su u sjedištu kantonalne organizacije održali sastanak sa užim rukovodstvom na kojem se razgovaralo o provedbi najznačajnijih ciljeva i zadataka iz Zakona i Statuta Crvenog križa Federacije BiH, kao i funkcioniranju organa i tijela na kantonalnom, ali i na nivou organizacija Crvenog križa svih općina.

Zaključeno je da pored postignutih rezultata postoji potreba da se unaprijede određene aktivnosti prema korisnicima usluga i pomoći, kao i redovnije održavanje sjednica organa i tijela, uz participaciju svih pripadajućih lokalnih organizacija, dok će posebnu pažnju rukovodstvo Crvenog križa PK posvetiti osnaživanju organizacije Crvenog križa u Domaljevac-Šamcu.

Na sastanku sa rukovodstvom Crvenog križa općine Orašje koji je održan u sjedištu navedene organizacije predsjednik i generalni sekretar su upoznati o najznačajnijim projektima koje implementira navedena organizacija, kako direktno, tako i indirektno posredstvom firme“Inkluziv“ koja zapošljava osobe sa invaliditetom, mlade i nezaposlene sa Biroa rada, kroz projekte Federalnog zavoda za zapošljavanje i Federalnog fonda za zapošljavanje osobe sa invaliditetom.

Zaključeno je da su navedeni projekti značajni ne samo za Crveni križ, nego i za općinu Orašje i cijeli Posavski kanton i da se od svih relevantnih institucija (posebno općine Orašje i Vlade Posavskog kantona) i organizacija Crvenog križa (Crvenog križa Federacije BiH, DCK BiH i partnerskih Nacionalnih društava) zatraži konkretnija finansijska i druga vrsta pomoći i podrške.

Pored toga, neophodno je da se na nivou organa i tijela i menadžmenta Crvenog križa općine Orašje, a koji će ubuduće redovno participirati organima i tijelima Crvenog križa PK, hitno donesu neophodne odluke koje će omogućiti efikasniju realizaciju navedenih projekata, koji imaju svoju širu društvenu opravdanost.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.