Poziv za učenike osnovnih škola za učešće na konkursu za izbor najboljeg likovnog rada na temu “Uklonite mine-Za sigurniji korak u budućnost.“

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine je povodom obilježavanja Nedelje/Tjedna “Upozoravanja na opasnost od mina” u Federaciji BiH (03.12.do10.12.) raspisao konkurs za izbor najboljeg likovnog rada na temu:” Uklonite mine-Za sigurniji korak u budućnost”.

-Na konkurs se mogu prijaviti svi učenici osnovnih škola iz Federacije BiH koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.
-Svi likovni radovi rade se na već naznačenu temu, a oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u konkurenciju.
-Radovi moraju biti dostavljeni u Crveni križ općina, najkasnije do 20. 11. 2013. godine. Crveni križ općine će odabrati po pet likovnih radova i poslati na Crveni križ kantona do 25.11. 2013. godine. Koordinacioni odbori u Crvenom križu kantona biraju po pet najboljih radova i proslijeđuju u Crveni križ Federacije BiH.
-Radovi treba da stignu u Crveni križ Federacije BiH najkasnije do 30.11. 2013. godine gdje će ih ocijeniti stručni žiri.
-Na svakom radu treba da stoje osnovni podaci o učeniku: Ime i prezime, razred i odjeljenje, škola i mjesto, kao i ime i prezime predmetnog nastavnika. Također moraju biti ovjereni pečatom Crvenog križa kantona. Radovi koji ne budu imali naznačene podatke neće biti u konkurenciji za nagrade.
-Nagrađuju se tri najuspješnija likovna rada.
-Radove za nagradu će odabrati komisija Crvenog križa Federacije BiH, sastavljena od likovnih stručnjaka.
-Nagrade najboljima obezbjediće Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine. Iste će biti dodijeljene na Federalnom takmičenju učenika osnovnih škola iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“, koje će biti održano 07. 12. 2013. godine.
-Svi prispjeli likovni radovi će biti izloženi na Federalnom takmičenju iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.