POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „PROMOCIJA I IMPLEMENTACIJA MOBILNE VAKCINACIJE PROTIV COVID-19 U FEDERACIJI BiH“

Vodeći računa da Svjetska zdravstvena organizacija i lokalne zdravstvene vlasti pandemiju COVID-19 zaraznog oboljenja smatraju još uvijek javnozdravstvenim događajem međunarodnog značaja, Crveni križ Federacije BiH u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, a uz podršku UNICEF-a i USAID-a realizira projekat „Promocija i implementacija mobilne vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH“ putem kojeg se teži ka podizanju svijesti građana o važnosti vakcinacije protiv COVID-19, te vakcinisanju osoba koje žive u udaljenim sredinama i često imaju otežan pristup vakcinalnim punktovima.

S tim u vezi, ovim putem pozivamo sve zainteresovane domove zdravlja da se prijave za učešće u projektu s ciljem formiranja mobilnih timova za vakcinaciju ili učešćem sa već formiranim mobilnim timovima u domovima zdravlja.

Pravo učešća na poziv imaju svi domovi zdravlja na području Federacije BiH, a prednost prema ovom pozivu će imati sljedeći domovi zdravlja:

  • Domovi zdravlja koji imaju nisku stopu vakcinacije protiv COVID-19
  • Domovi zdravlja koji pružaju zdravstvene usluge u prigradskim i ruralnim područjima
  • Starosna struktura stanovništva koje gravitira domu zdravlja
  • Domovi zdravlja koji aktivno sprovode vakcinaciju protiv COVID-19
  • Domovi zdravlja koji imaju razvijene programe za rad s ranjivim kategorijama

Selekciju apliciranih prijava vršiti će Komisija sastavljena od predstavnika Crvenog križa Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Sredstva, prava i obaveze biće definisane posebnim protokolom, kao i ugovorom sa nosiocima projekta.

Prijave interesovanja za učešće na projektu poslati na e-mail Crvenog križa Federacije BiH: medina.selimic@ckfbih.ba  sa naznakom „Prijava za učešće u mobilnoj vakcinaciji“ najkasnije do 31.05. 2022.godine. uz popunjen obrazac

Prijavni obrazac za učešće u projektu možete pronaći u nastavku teksta.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.