Poziv za mlade volontere Crvenog krsta/križa za učešće u konkursu „Najbolja projektna ideja“

Švicarski Crveni krst/križ u saradnji sa Društvom Crvenog krsta/križa  BiH objavljuje poziv za „Najbolju projektnu ideju“ za organizaciju kampa mladih u 2013. godini u Bosni i Hercegovini. Najbolja projektna ideja će se realizovati uz finansijsku podršku Švicarskog Crvenog krsta/križa.

Polazna osnova
2010. i 2011. godine  organizovana su dva uspješna ljetna kampa između  mladih CK Bazel i grupama mladih iz šest OOCK iz Bosne i Herzegovine. Jedan kamp je održan u Lukavcu a drugi u Bijeljini.
Za sljedeći ljetni kamp, u 2013. godini tražimo vaše ideje! Stoga objavljujemo (mali) natječaj za najbolje projektne ideje. Projekat koji bude najbolji će se implementirati – sa što većim brojem volontera iz BIH  (i Švicarske). Pobjednički tim neće sam voditi projekat – svi (sve grupe mladih) koji su spremni da pomognu, mogu uzeti aktivno učešće! Projektom se očekuje jačanje volonterizma i učešće mladih iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Najbolja projektna ideja
Imate ideju- nemate mogućnost za njenu realizaciju?
Uz ovaj natječaj za „najbolju projektnu ideju za ljetni kamp“, vi kao volonteri imate priliku da predložiti svoje ideje. Popunite obrazac na bosanskom/srpskom/hrvatskom ili engleskom jeziku, objasnite nam koja je vaša ideja – može biti iz oblasti muzike, kulture, obrazovanja, društvene teme, okoliša, zdravlja, prve pomoći…dok se u provedbi očekuje da ćete uključiti i druge grupe mladih iz Federacije BIH i Republike Srpske kao i grupu mladih volontera iz Švicarske. Mi ćemo vam pomoći da implementirate vašu ideju, ali ste vi odgovorni za projekat. Na taj način učite razvoju (većih) projekata (upravljanje projektnima) sa dugoročnim i održivim ciljevima.
24. avgusta 2012 komisija za odabir  (članovi DCK BIH, predstavnici mladih entitetskih organizacija CK i koordinatori za mlade ispred Švicarskog Crvenog krsta/križa) će objaviti najbolju projektnu ideju koju ćemo skupa realizirati u 2013. godini.

Kriteriji
Sljedeći kriteriji se odnose na vašu projektnu ideju:
Projektna ideja treba:
–    biti inovativna i da njom dominiraju sedam principa Crvenog krsta/križa
–    da ima minimalno tri osobe koje su nosioci projekta  i da su članovi projektne grupe (jedna osoba može biti uključena u više ideja)
–    da projektna ideja obuhvata više grupa mladih Crvenog krsta/križa (oko 6)
–    da uključuje grupu volontera iz Švicarske (7do 10 osoba starosne dobi između 18 i 25 godina)
–    da sadrži okvirni budžet, ideje za dalje finasiranje, plan i ciljeve/viziju projekta
–    da bude na obrascu i dostavljena najkasnije do 15. avgusta 2012. godine, na bosanskom/srpskom/hrvatskom ili engleskom jeziku na email adresu: marianne.knechtl@srk-basel.ch Obrazac treba biti  u popunjen u potpunosti.
–    Biti implementirana u periodu između 1. jula i 11.avgusta 2013. godine sa učešćem volontera iz Švicarske.
–    za pitanja molimo vas da kontaktirate: marianne.knechtl@srk-basel.ch ili ivana@rcsbh.org ili postavite svoja pitanja ili ideje na facebook.com/bestprojectidea.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.