Poziv za izradu literarnih radova na temu “Moja priča o Crvenom križu”

U povodu obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Crveni križ Federacije BiH objavljuje interni poziv za izradu literarnih radova na temu “Moja priča o Crvenom križu”.

Učešće:
–    U konkursu mogu učestvovati svi mladi volonteri Crvenog križa, koji žele napisti vlastitu priču.
Tema:
–    „Moja priča o Crvenom križu“ (vlastito iskustvo u Crvenom križu, jedan događaj, razlog učlanjenja, razlozi volontiranja…)

Opći uslovi:
–    Radovi trebaju biti maksimalne dužine 1 stranica (font Times New Roman, 12, bez proreda, obostrano poravnanje). Rad mora biti dokumentovan fotografijom.
–    Radove treba predati pod šifrom.
–    Radove treba dostaviti u organizacije Crvenog križa kantona.
–    Rok za predaju radova je 31. mart/ožujak 2014.godine

Postupak izbora:
–    Predsjedništvo mladih Kantonalnog Crvenog križa će oformiti komisiju koja će, od svih pristiglih radova sa kantona, odabrati 3 najbolja rada i pod šiframa ih dostaviti u Stručnu službu Crvenog križa FBiH do 31. marta/ožujka 2014. godine. (Rješenja šifri dostaviti u posebnoj koverti).
–    Nakon 31.03. Predsjedništvo mladih Crvenog križa FBiH će formirati Komisiju koja će odabrati 3 najbolja rada.
–    Priča koja osvoji prvo mjesto bit će nagrađena u vrijednosti 200 KM, drugo mjesto u vrijednosti 100 KM i treće mjesto u vrijednosti 50 KM.
–    Najbolje priče će biti prezentirane javnosti i zajedno sa ostalim pristiglim radovima objavljeni u brošuri koju će izraditi Crveni križ Federacije BiH.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.