Poziv za dostavu prijedloga projekta za „Zimski program pomoći“

Švicarski Crveni križ  i ove godine na području Bosne i Hercegovine ponovo kroz „Zimski program pomoći“ namjerava usmjeriti 30.000,00 KM po entitetu za nabavku paketa hrane najugroženijim kategorijama stanovništva. Organizacije Crvenog križa kantona/grada/općine trebaju jasno definisati kriterije za kategorije koje će biti obuhvaćene ovim programom i snositi odgovornost za odabir korisnika, te da pored drugih osnovnih komponenti projekta definišu način realizacije i sadržaj paketa.

Od organizacija Crvenog križa se očekuje vlastito učešće u iznosu od 10-20%, koje treba biti definisano u samom projektnom prijedlogu.Bez ovih osnovnih kriterija, projektni prijedlozi neće biti razmatrani, kao i oni koji ne budu dostavljeni u sjedište Crvenog križa Federacije BiH na obrascima do krajnjeg roka a to je 05.01.2015.godine.

 

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.