Poziv za aplikaciju projekata za sredstva Crvenog križa Federacije BiH (isključivo za organizacije Crvenog križa općina i kantona)

Finansijskim planom Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, (usvojen na 9. sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH, od 31.01. 2013. godine) predviđena su sredstva za:
-Podršku organizacijama za programske i operativne troškove u iznosu od 25.000,00 KM
-Podršku organizacijama za program kućne njege u iznosu od    10.000,00 KM
-Podršku organizacijama za nabavku opreme i MTS-a u iznosu od  15.000,00 KM

Organizacije Crvenog križa u strukturi mogu aplicirati za navedena sredstva putem aplikacionog obrasca za projekte.

Tražena sredstva po projektu mogu biti maksmimalno:
-Podršku organizacijama za programske i operativne troškove u iznosu od  2.000,00 KM
-Podršku organizacijama za program kućne njege u iznosu od   1.000,00 KM
-Podršku organizacijama za nabavku opreme i MTS-a u iznosu od   1.000,00 KM

APLIKACIONA FORMA – DOWNLOAD

Rok za dostavljanje aplikacija je 25.10.2013.godine.