Aktivnosti organizacija u strukturi Crvenog križa Federacije BiH povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba je prilika za isticanje važnih doprinosa starijih osoba u društvu i podizanje svijesti o problemima i izazovima starenja u današnjem svijetu.

Obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba pruža se prilika da se sugrađanima treće životne dobi zahvali  na cjeloživotnom radu i prenošenju životnih iskustava na mlađe naraštaje, ukaže na to da su starije osobe važni članovi društva, osigura adekvatna briga i potakne uključivanje starijih osoba u zajednicu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim mogućnostima.

Ovogodišnja tema „Protiv predrasuda prema starijim osobama” ima za cilj skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da će starenje populacije i populaciona dinamika oblikovati ključne izazove za razvoj sa kojima će se svijet suočiti u 21. vijeku. Neobraćanje pažnje na starije osobe znači da se ne obraća pažnja na 20 posto svjetske populacije do 2030. godine, kada će biti više ljudi starijih od 60 godina nego djece mlađe od 10 godina, pri čemu će te brze promjene u starosnoj strukturi, prije svega, zahvatiti zemlje u razvoju. Ako je naš cilj da izgradimo „budućnost kakvu želimo”, moramo obratiti pažnju na stanovništvo starije od 60 godina za koje se očekuje da se dostići broj od 1,4 milijarde do 2030. godine.

Organizacije u strukturi Crvenog križa Federacije BiH su ovaj dan obilježile u skladu sa svojim mogućnostima.

Crveni križ Kantona Sarajevo

Delegacija Crvenog križa Kantona Sarajevo prisustvovala je proslavi koja je organizirana u KJU “Gerontološki centar” Sarajevo, a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Svim korisnicima usluga centra uručeno je voće, a za kulturno-zabavni program pobrinulo se KUD “Saobraćajac”.

Crveni križ općine Stari Grad

Volonteri i uposlenici ove organizacije za korisnike programa kućne njege pripremili su prigodne pakete, te Međunarodni dan starijih osoba obilježili obilaskom korisnika ovog programa, i druženjem sa njima.

Crveni križ općine Ilidža

Crveni križ općine Ilidža je u petak, 30.09. posjetio korisnike usluga Doma za stare Vitalis. Pored poklona, volonteri i uposlenici ove organizacije proveli su vrijeme u druženju i razgovoru sa korisnicima usluga Centra, te im pokušali na taj način uljepšati dan.

Crveni križ općine Kupres

Volonteri ove organizacije organizovali su obilazak starijih sugrađana na području ove općine, uručili im prigodne pakete, te sa svakim od posjećenih proveli u razgovoru izvjeno vrijeme.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.