Potpisani ugovori za projekat HEAL – Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti

U sjedištu Crvenog križa Federacije BiH održan je koordinacijski sastanak sa sekretarima i predstavnicima organizacija Crvenog križa Novi Grad Sarajevo, Kiseljak, Orašje i Vareš, koji učestvuju u projektu „Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti – HEAL“ (eng. Healthy Ageing in the Cross-Border Region – HEAL“).

U ovim organizacijama, u narednom periodu realizirat će se brojne javnozdravstvene aktivnosti s fokusom na promociju i očuvanje zdravlja naših najstarijih sugrađana. Tokom sastanka potpisani su i Sporazumi o saradnji svih projektnih učesnika.

Riječ je o projektu koji Crveni križ Federacije BiH provodi sa Crvenim krstom Vojvodine, kao nosiocem projekta te Crvenim krst Inđije i Fondom „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.

Projekat se finansira sredstvima Evropske unije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.