Potpisani sporazumi o saradnji: Odgojne mjere i sankcije maloljetnim počiniocima blažih kaznenih djela

Ministri pravde i uprave te rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Mario Nenadić i Amela Dautbegović potpisali su juče (20.11.2017.g.)  sporazume o primjeni odgojnih mjera posebnih obveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela sa predstavnicima Narodne kuhinje „Stari Grad“ Zilhom Šeta,  Pučke kuhinje „Jela na kotačima“ Vrhbosanske nadbiskupije Katarinom Ivanko  i sekretarem Crvenog križa KS Enaidom Višo.
Primjenom ovih sporazuma bit će omogućena provedba posebne sankcije iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a čiji je cilj otklanjanje štetnih posljedica krivičnog djela u kaznenom zakonodavstvu  za maloljetnike, a prema kojoj će maloljetni počinioci blažih krivičnih djela u KS uskoro moći služiti kazne u jednoj od tri navedene javne kuhinje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.