Potpisan ugovor o donaciji vodomaterijala

Dana 10.11.2011 godine između američke humanitarne organizacije Crkva Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana kao donatora, Općine Travnik i Crvenog križa FBiH zaključen je ugovor o nabavci materijala za spajanje novog rezervoara sa planinske strane kod Nove Bile, do starog rezervoara. Ugovorne strane su postigle opći sporazum za opskrbu svih materijala za pokretanje vode iz novog rezervoara do starog rezervoara. Ovi materijali uključuju 2,5 km cjevovoda i dvije pumpe sa regulatornim uređajima.

Crveni križ FBiH kao poslovni koordinator će u ime donatora obavljati cjelokupnu koordinaciju za pripremu i realizaciju projekata voodopskrbnog sistema u Općini Travnik. Vrijednost sredstava za gradni i vodovodni materijal koji je doniran u svrhu izgradnje objekta vodoopskrbnog sistema iznosi 66.535. 00 KM.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.