Potpisan protokol o međunarodnoj zdravstvenoj saradnji u korist djece iz BiH

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, KUCS-a i Pedijatrijske Klinike u Sarajevu, Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH “, Crvenog križa FBiH, talijanske organizacije A.G.O.A.P i Croce Verde di Meldola potpisali su 10.05.2013. godine u Sarajevu protokol o međunarodnoj zdravstvenoj saradnji u korist djece iz Bosne i Hercegovine za transplantaciju matičnih hematopoetskih stanica (HSCT). Tim dokumentom bit će omogućeno osposobljenje jedinice za autolognu transplantaciju matičnih stanica na Hematoonkološkom odjelu Pedijatrijske klinike.

Značaj Protokola i zahvalnost istaknula je i zamjenica direktorice Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Jasna Hasić-Slijepčević koja je naglasila da taj zavod financira premještanje djece na liječenje u inozemstvo, ali i da su ta sredstva nedovoljna.
”Zahvaljujući humanom gestu talijanske organizacije A.G.O.A.P., značajan broj djece je premješten na liječenje u Italiju na humanitarnoj osnovi, odnosno bez našeg ulaganja novca”, kazala je. Naglasila je da su tako ušteđena značajna financijska sredstva koja su, dobrim dijelom ostala na raspolaganju za upućivanje djece na liječenje u neke druge centre gdje se financijska podrška mora osigurati.
Potpredsjednik Udruženja “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH” Fikret Kubat otac djeteta kojem je koštana srž transplantirana 2006. godine istaknuo je profesionalan nivo rada organizacija i institucija u Italiji i brige o bolesnoj djeci, ali i važnost činjenice da se osposobe i kapaciteti ovdašnjih klinika da bi se uskoro oboljela djeca mogla liječiti u BiH.
Naglasio je da je potpisani protokol dio projekta u okviru kojeg je od listopada 2011. godine na liječenje u Italiju premješteno petero djece.
Predstavnice A.G.O.A.P. (Asocijacija roditelja) istaknule su podršku da bi se bolesnoj djeci BiH što prije omogućilo liječenje u njihovoj državi, u blizini roditelja. Uvjerene su da će nadležne institucije u BiH pomoći da se taj sektor razvije.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.