Posljednji pozdrav predsjedniku Skupštine Crvenog križa Županije Posavske, Šimić Mati

Suosjećamo sa bolom naših kolega, volontera, članova i prijatelja, te porodice našeg dugogodišnjeg člana Šimić Mate koji nas je, nažalost, zauvijek napustio.

Mato Šimić bio je predsjednik Skupštine Crvenog križa Županije Posavske, a u mandatnom periodu 2008-2012 godine bio je član IV saziva Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH

Struktura Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine upućuje izraze iskrenog saučešća porodici našeg kolege.