Posljednji pozdrav kolegi i prijatelju, Pezer Dinku

Suosjećamo sa bolom naših kolega, volontera, članova i prijatelja, te porodice dragog kolege Pezer Dinka, tajnika Crvenog križa Zapadno-hercegovačke županije, koji nas je, nažalost, iznenada zauvijek napustio.

Struktura Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine upućuje izraze iskrenog saučešća porodici našeg kolege.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.