Posljednji pozdrav kolegi i prijatelju, Pezer Dinku

Suosjećamo sa bolom naših kolega, volontera, članova i prijatelja, te porodice dragog kolege Pezer Dinka, tajnika Crvenog križa Zapadno-hercegovačke županije, koji nas je, nažalost, iznenada zauvijek napustio.

Struktura Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine upućuje izraze iskrenog saučešća porodici našeg kolege.