Posjeta Zavodima za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin i Bakovići

U okviru Nedjelje/Tjedna Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, predstavnici Crvenog križa FBiH su posjetili štićenike Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin i  Bakovići u Fojnici. Tom prilikom su uručili 10 madraca, invalidska pomagala i donji veš, kao i određeni broj prehrambenih artikala.