Delegacija IFRC-a u BiH donira 362.250,00 KM za stanovništvo ugroženo poplavama u Maglaju- Posjeta novog šefa Delegacije IFRC-a i generalnog sekretara Crvenog križa FBiH Maglaju

Dana 13.08.2014. godine novi šef Delegacije Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u BiH, gosp. Matteo Ciarli je sa generalnim sekretarom Crvenog križa Federacije BiH Namikom Hodžićem i sekretarom Crvenog križa općine Maglaj, Mirsadom Mehinagićem održao sastanak u Maglaju, te posjetio ugrožene korisnike koji su uključeni u IFRC program novčane pomoći.

 


Međunarodna Federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) je donirala novčana sredstva u iznosu od 362.250,00 KM za 450 najugroženijih  korisnika u Maglaju. Radi se o donaciji opće namjene, a sredstva u pojedinačnom iznosu od 805 KM uplaćena su 12.08.2014. godine direktno na žiro račune korisnika.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.