POSJETA NEDŽADU AŠČALIĆU IZ ILIJAŠA

Nedžad Aščalić se preko sredstava informisanja obratio za pomoć, navodeći da se nalazi u veoma teškoj materijalnoj situaciji. U srijedu 30.12.2009. godine sekretar Crvenog križa Ilijaš, Sejda Česan, posjetila je gospodina Aščalića u njegovom domu u Lješevu, općina Ilijaš. Posjetom i uručenjem prehrambenih i higijenskih paketa pokušala se bar djelomično poboljšati situacija u kojoj se Nedžad nalazi sa svojom petočlanom porodicom. Nadamo se da će ovaj primjer slijediti i drugi, te pomoći ovoj porodici koliko mogu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.