Posjeta Kantonu 10 povodom obilježavanja Svjetskg dana i Nedjelje Crvenog križa

U okviru aktivnost na obilježavanju Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog križa, dana 12.05.2016. godine upriličena je posjeta HBŽ/K10. Cilj posjete je distribucija paketa sa hranom i higijenom za socijalno ugrožene osobe. Za svih šest organizacija Crvenog križa općina dopremljeno je ukupno po 240 paketa hrane i 240 paketa higijene.

 U Crvenom križu općine Glamoč organizirana je podjela paketa za korisnike, nakon koje je, delegaciju Crvenog križa Federacije BiH u sastavu: Nevenka Milanović i Davor Ivančević stručni saradnici, Kenan Kadribašić predsjednik mladih Crvenog križa FBiH, Dragan Damjanović tajnik Crvenog križa općine Glamoč i šefa delegacije Međunarodne Federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Matteo Ciarli, primio Načelnik općine Glamoč g. Radovan Marković.

Tokom kraćeg sastanka Načelniku općine je iskazana zahvalnost za podršku koju daje Mobilnom timu Crvenog križa Općine Glamoč. Načelnik je također, u ime korisnika i u ime Općine izrazio zadovoljstvo radom tima i naglasio potrebu za ovakvim programom.

Nakon sastanka, delegacija je, u pratnji mobilnog tima, obišla nekoliko korisnika kojima su također uručeni paketi sa hranom i higijenom.

 Istog dana je u Livnu u prostorijama Crvenog križa HBŽ/K10 održan sastanak sa svim članovima mobilnih timova i sekretarima Crvenog križa općina Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč i Kupres u kojima se provodi projekt „Primjena koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u kantonu 10“ koji financira IOM. Pored članova timova  sastanku su prisustvovali i član Predsjedništva Crvenog križa FBiH Adela Škaro, predsjednik Crvenog križa HBŽ/K10 Zdravko Mioč, tajnik Crvenog križa HBŽ Stjepan Vidović i Tajnik Crvenog križa općine Livno Mihovil Lijović.

 Na sastanku su članovi mobilnih timova šefa delegacije Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca upoznali sa radom Mobilnih timova u projektu. Dalje je bilo riječi o aktivnostima timova, dobrim primjerima kao i poteškoćama sa kojima se susreću.

S obzirom na to da je, završetak aktivnosti mobilnih timova planiran za kraj maja, svi prisutni su izrazili očekivanja za nastavk projekta.

Preuzimanje paketa za organizacije Crvenog križa općina Drvar, B. Grahovo, Tomislavgrad i Livno je upriličeno nakon sastanka.


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.