Posjeta Drvaru i Bosanskom Grahovu

Danas će delegacija Crvenog križa Federacije BiH posjetiti socijalno ugrožene povratnike u općinama Drvar i Bosansko Grahovo, gdje će im, u sklopu obilježavanja Nedjelje/Tjedna Crvenog križa i Crvenog polumjeseca uručiti humanitarne pakete.

U Kantonu 10 se sprovodi projekat “Primjena koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10” UNTFHS- Bosna i Hercegovina, u implemenaciji UN agencija i IOM-a. Obzirom na istraživanje UNDP-a po kojem je Kanton 10 najmanje razvijena regija u Bosni i Hercegovini, čiju populaciju mahom čine povratnici, uspostavljanjem mobilnih timova, te analizom potreba korisnika, danas će im biti uručeni paketi humanitarne pomoći.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.