a

Posjeta Crvenom križu Županije posavske

Predsjednik i sekretar Crvenog križa FBiH u radnoj posjeti Crvenom križu Posavskog kantona. Delegacija Crvenog križa Federacije BiH u sastavu g-din Ivo Juričević predsjednik , Namik Hodžić generalni sekretar i Senadin Kumro stručni saradnik boravili su dana, 01.06.2016.godine  u radnoj posjeti Crvenom križu Posavskog kantona/županije. Navedenom prilikom su se sastali sa Mariom Jurkić načelnikom općine Domaljevac-Šamac, Mijom Mijić i Marijanom Filipović predsjednikom i tajnikom Crvenog križa Posavskaog kantona/županije, dr. Mato Hrskanović i Mironom Dujmenović predsjednikom i tajnikom Crvenog križa općine Domaljevac-Šamac, kao i  Draženom Mikić tajnikom Crvenog križa općine Orašje i razgovarali o aktuelnim pitanjima unutar Crvenog križa Posavske županije. Rukovodstvo Crvenog križa je iskoristilo priliku da posjeti obnovljene prostorije Crvenog križa općine Domaljevac-Šamac, nove prostorije Crvenog križa Posavskog kantona/županije i novo sjedište Crvenog križa općine Orašje koje se nalazi u fazi obnove.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.