Pomoć za Almu Ajanović

Ukupna naplaćena sredstva za pomoć Almi Ajanović

od BH Telekoma i HPT Mostar koja su prebačena na žiro-račun zaključno sa 15.10.2010 g. iznose 57.661,40 KM.

 

Sredstva prikupljena u 2009 g. 6.240,00 KM

Sredstva prikupljena u 2010 g. 51.421,40 KM