Pomoć ovčarima na području Vlašića

Zbog snježnih padavina u ovo doba godine i visine snijega na prostoru Vlašića, a kako bi olakšali ovčarima snabdjevanje hrane za stoku koja je zatrpana snijegom Crveni križ Federacije BiH je u saradnji sa Crvenim križom Kantona Sarajevo i Crvenim križem SBK/KSB obezbjedio određenu količinu sijena (1.500 kg) koje je uručeno dana 02.06.2010.godine na platou Vlašića-Galica.
Koordinaciju prijevoza sijena od Sarajeva do Vlašića izvršili su rukovodioci: Generalni sekretar Crvenog križa FBiH, Sekretar Crvenog križa KS i Sekretar Crvenog križa SBK/KSB sa posredovanjem KUCZ CZ Travnik i Predsjednika Udruženja poljuprivrednika SBK/KSB.
Ovčari (njih šest) koji su preuzeli sijeno na Vlašiću od Sekretara Crvenog križa SBK/KBS i Predsjednika udruženja poljuprivrednika SBK/KBS zahvalili su se na pomoći i podršci Crvenom križu Federacije, Crvenom križu KS i Crvenom križu SBK/KBS koji su se sjetili i pomogli u ovim teškim trenutcima.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.