Pomoć Međunarodnog komiteta Crvenog križa i sirijskog Crvenog polumjeseca za ugroženo stanovništvo Sirije

Situacija u Siriji, a posebno u Alepu i Damasku, je veoma nestabilna. Borbe direktno utječu na lokalno stanovništvo, što je natjeralo hiljade ljudi da pobjegnu iz svojih domova u potrazi za sigurnošću. Međunarodni Komitet Crvenog krsta (ICRC) i sirijsko-arapski Crveni polumjesec (SARC), uz konstantnu podršku od strane Međunarodne Federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (Međunarodna Federacija), ne posustaju u pokušajima da održe nivo efikasnosti i kvaliteta udružene humanitarne reakcije na ovom području, ali i u istraživanju načina na koji bi unaprijedili svoju ulogu u ovome i pomogli većem broju ljudi koje je zadesila ova vrsta konflikta u jako teškim okolnostima.

U duhu gore navedenog, Pismo Razumijevanja koje su SARC, ICRC i Međunarodna Federacija potpisali u Ženevi u junu 2012. godine vezano za saradnju i koordinaciju između ureda Međunarodnog Crvenog krsta i Pokreta Crvenog polumjeseca (Pokret) je u potpunosti implementirano (pogledati Special Note No. 6). Partneri gore navedenog Pokreta i dalje se suočavaju sa humanitarnim posljedicama krize u Siriji.Kao rezultat sve lošije sigurnosne situacije u Damasku i drugim područjima, više od polovine osoblja ICRC-a koje živi u inostranstvu (delegati) su privremeno prebačeni iz Damaska u Bejrut, Liban, odakle će nastaviti pružati podršku svojim kolegama u Siriji. Vratit će se čim se stvore adekvatni uslovi za to. Trenutno je oko 50 članova osoblja, uključujući 11 delegata, u Damasku. Međunarodna Federacija trenutno ima jednog predstavnika u Siriji koji je zadužen za koordinaciju podrške i usko sarađuje sa ICRC-om.Suočeni sa sve nestabilnijom situacijom i sve većom potrebom za humanitarnom pomoći, ICRC, Međunarodna Federacija i SARC i dalje tjeraju sve koji su uključeni u ovu vrstu konflikta da poštuju ulogu Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca u svim okolnostima. Štaviše, ICRC i SARC i dalje podsjećaju sve učesnike konflikta da medicinsko osoblje, vozila i objekti u kojima se pruža pomoć moraju biti pošteđeni i zaštićeni od napada. Dok SARC i ICRC čine sve moguće kako bi pomogli civilima koji su se zadesili u ovom konfliktu, u isto vrijeme podsjećaju sve učesnike konflikta na njihovu obavezu da poštuju ljudski život i dostojanstvo u svakom trenutku i tjeraju ih da poštede civile kad god je to moguće.
Pomoć Pokreta
Od sredine 2011. godine ICRC i SARC su donijeli pomoć za oko 750.000 ljudi u područjima koja su pogođena nasiljem širom svijeta.
U posljednjoj sedmici ICRC je preko SARC-a organizovao pomoć u hrani za 10.400 porodica (što je količina koja odgovara pomoći za ukupno 52.000 osoba) – u Damasku (5.000), Homsu (2.000), Hami (1.800) i ruralnom Damasku (1.600). Ovi paketi hrane su sadržavali pakovanja od 1kg hurmi i sušenih kajsija za obilježavanje svetog mjeseca Ramazana. ICRC je takođe poslao tehničare za vodoinstalacije u 12 škola u Damasku i ruralnom Damasku, gdje je sklonište pronašlo sve skupa više od 5.000 ljudi, kako bi se pobrinuli da ovi objekti mogu obezbijediti dovoljno čiste pitke vode i održati prihvatljiv nivo higijene i sanitacije. U dva grada Ruralnog Damaska postavljene su nove cisterne za vodu tako da će 10.000 izbjeglica i ljudi koji su ih ugostili imati adekvatne zalihe čiste vode. Nekoliko škola u Alepu je otvoreno kao sklonište i SARC je obezbijedio osnovna sredstva, uključujući madrace za spavanje, sredstva za higijenu i hranu. Uz pomoć ICRC-a SARC je poslao tehničare za vodoinstalacije da postave cisterne za vodu, česme i tuševe, kao i da izvrše popravke u 10 škola u kojima je smješteno oko 2.000 izbjeglica.
Što se tiče zdravstvene brige, ICRC je počeo nabavljati osnovne lijekove i terapije za hronične bolesti za tri pokretne ambulante SARC-a koje djeluju u različitim centrima za osobe koje su promijenile mjesto boravka unutar Damaska. Prošle sedmice ICRC je takođe dostavio 10 kompleta pribora za oblačenje i trijažu za medicinsko skladište SARC-a. Svaki od ovih kompleta je dovoljan za tretman od oko 50 osoba i dostavljat će se SARC-u na osnovu procijenjenih potreba. Još pet kompleta pribora doniranih od strane ICRC za liječenje 250 ranjenika u bolnici će biti dostavljeno ove sedmice u Alep.
Posljednjih mjeseci Međunarodna Federacija je takođe radila preko SARC-a i usko sarađivala sa ICRC-om kako bi obezbijedila hranu i drugu vrstu pomoći za više od 55.000 ljudi u područjima gdje je velika koncentracija raseljenih lica. Aktivnosti pomoći u ovom trenutku su na takvom nivou da mogu zadovoljiti potrebe 125.000 ljudi, uz rezervne zalihe za 5.000 porodica. Pored toga, Međunarodna Federacija podržava zdravstvene aktivnosti SARC-a tako što obezbjeđuje 22 ambulantna kola koja pružaju hitnu prvu pomoć, kao i četiri mobilne zdravstvene jedinice: jedna u Homsu, jedna u Qamishli-u i dvije u Ruralnom Damasku. Međunarodna Federacija takođe obezbjeđuje lijekove i operativnu podršku za 11 SARC klinika kako bi se pokrile osnovne potrebe zdravstvene njege za preko 10.000 raseljenih Sirijaca. Nakon nedavno objavljenog apela za hitnu pomoć Siriji (MDRSY003), Međunarodna Federacija i SARC su odredili tromjesečni plan akcije (od kraja jula do kraja oktobra) da unaprijede pomoć u obliku hrane i druge vrste pomoći, hitne i osnovne zdravstvene njege (uključujući distribuciju lijekova), kao i logističku pomoć. Pomaganje SARC-u kroz izgradnju kapaciteta i organizacioni razvoj je ključni aspekt ovog plana.
Broj raseljenih lica je u porastu i njihove potrebe su kritične. SARC želi da skrene pažnju na Special Note No. 5, od 08. Maja 2012. godine, koja se odnosi na načine i vrste podrške i finansiranje humanitarne pomoći u Siriji. Od početka krize i ICRC i Međunarodna Federacija šalju zahtjeve za povećanjem budžeta i pomoći od 24.6, odnosno 27.2 miliona švicarskih franaka. U nekim slučajevima postoje neke ponude za pomoć koje se ne odnose na apele za pomoć ili imaju oblik nekog projekta. Na ovom nivou operacije narodna društva koja učestvuju u ovome moraju odgovoriti potrebama kao što je naglašeno u Special Note No. 5 ili razmotriti potencijalne donacije unaprijed sa ICRC-om (Ženeva) i Međunarodnom Federacijom (Zona) ili sa glavnim uredom SARC-a. Na ovom nivou samoinicijativni doprinosi neće dobiti logističku podršku ni od ICRC-a, niti od SARC-a.
ICRC i Međunarodna Federacija žele da odaju počast hrabrosti i odlučnosti volontera SARC-a i još jednom izraze svoje saučešće porodicama volontera koji su ubijeni dok su obavljali svoje humanitarne dužnosti.
Najnovije informacije o situaciji u navedenom području se postavljaju na ICRC internet adresu:
http://www.icrc.org/eng/where-we-work/middle-east/syria/index.jsp

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.