Pomoć humanitarne organizacije”Mormonske crkve” poplavljenim područjima u BiH

U okviru partnerske saradnje sa Crvenim križem Federacije BiH, 05.01.2011g. su predstavnici karitativne organizacije Mormonske crkve iz SAD-a građanima Goražda isporučili dio pomoći koja se sastoji od aparata za isušivanje, odjeće, deka i čizama. Inače, navedena humanitarna organizacija će poplavljenim područjima u BiH, u saradnji sa Crvenim križem Federacije BiH, osigurati pomoć u vrijednosti preko 60.000,00 KM. Pored donirane pomoći Goraždu, do sada je dio pomoći distribuiran ugroženim područjima u općini Čapljina, a u narednom periodu pomoć će biti doznačena i ugroženima u općini Bijeljina.