Pomoć humanitarne organizacije „Mormonska crkva“ iz SAD-a za ugroženo stanovništvo Olova i Vareša

Predstavnici Crvenog križa Federacije su zajedno sa predstavnicima humanitarne organizacije “LDS Charities“ iz SAD-a 22. i 23.02.2012 godine posjetili Olovo (naselje-Careva Ćuprija) i sela Očevja i Ligatići-općina Vareš.Tom prilikom je ugroženom stanovništvu pomenutog uručena pomoć u vidu:

 

 

Olovo:

-20 paketa hrane koji će biti podijeljeni preko Crvenog križa Olovo
-10 komada deka
-10 komada higijenskih setova
– 8 komada bejbi setova
– 4 paketa lijekova za Dom zdravlja u Olovu, donacija Federalnog ministarstva zdravstva.
Kao pomoć za ugroženu porodicu Guzanović sa troje malodobne djece u naselju Careva Ćuprija, predstavnici humanitarne organizacije “LDS Charities“ iz SAD-a su donirali jednu kravu.

Vareš:

-paketi hrane za najugroženije porodice,
-deke,
-higijenski setovi,
-jedan računar za OŠ  u Ligatićima,
-setovi za novorođenčad i
-lijekovi za Dom zdravlja u Varešu, donacija Federalnog ministarstva zdravstva

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.