Pomoć Crvenog križa Federacije BiH za stanovništvo Žepča ugroženo poplavama

Dana 26.07.2014. godine u 11 00 h Crveni križ Federacije BiH distriburat će humanitarnu pomoć za oko 100 porodica u Žepču koje su ugrožene nedavnim poplavama. Pomoć u vidu 100 paketa hrane, 100 paketa higijene, kafe, sokova, vode za piće ugroženim porodicama uručit će predstavnici Crvenog križa općine Žepče.