Pokazna vježba višenamjenskih terenskih ekipa Crvenog križa

U okviru Projekta „Upravljanje rizicima od katastrofa na lokalnom nivou“ koji implementira Švicarski Crveni križ u Brčko Distriktu, Posavskom kantonu/županiji u općini Orašje i opštini Bosanski Šamac – Republika Srpska, organizovan je petodnevni kamp i pokazna vježba višenamjenskih terenskih ekipa iz gore pomenutih organizacija Crvenog križa.

Glavni cilj Projekta jeste upravljanje rizicima od katastrofa u odabranim općinama/distriktu i zajednicama koje su najviše izložene katastrofama. U sklopu projekta Švicarski Crveni križ i oprema navedene višenamjneske terenske ekipe.

Vježba se sastojala od podizanja kampa za ugroženo stanovništvo od poplava, evakuacije iz rijeke čamcima Crvenog križa, kao i zbrinjavanje povrijeđenog stanovništva.

Na kraju vježbe svi učesnici su dobili certifikate o završenoj obuci.

U ime Crvenog križa Federacije BiH vježi je prisustvovao Senadin Kumro, koordinator za pripremu i odgovor na prirodne i druge nesreće.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.