Početak radova na sanaciji Osnovne škole „Abdulvehab Ilhamija“ u Željeznom Polju

Počeli su radovi na obnovi OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ iz Željeznog polja. Crveni križ Federacije BiH  je za sanaciju navedene škole obezbjedio donatorska  sredstva u  vrijednosti 44.763,53 KM.